Hvilken badevægt skal du vælge?

Det er altid et stort spørgsmål når man går på slankekur, hvilket isenkram skal man have indkøbt for at kunne holde styr på vægttabet og hvad er need to have og hvad er nice to have.

Det er svært at sige hvad der er need to have når man er på slankekur, da noget af det man køber kan virke som en motivationsfaktor for at holde gejsten oppe under kuren. Nogle bliver motiveret af at have en super moderne og super god badevægt som kan alt fra at veje til at levere resultatet via dit trådløse netværk derhjemme til din computer.

Formålet ved at følge med løbende er at man ser sit fremskridt og ser hvor hurtigt/langsomt man taber sig. Det giver en kort vej fra du ser at vægten smutter til man kan reagere og sætte skub i vægttabet.

Det vigtigste når man er på slankekur er at man holder motivationen oppe og sørger for hele tiden at man skal forbedre sig ellersom minimum holde status qou. Hvis man kan tabe sig nogle få hundrede gram hver dag er det om som minimum at holde det, eller gerne sætte det op så man måske lige taber sig et par hundrede gram ekstra.

Dette vægttab kan man følge med på hvis man har en digital vægt som kan aflæse vægten ned på enkelte decimaler. Een ting er at aflæse vægten noget andet er at holde regnskab. Man bør som minimum skrive sine resultater ned på et stykke papir således man kan følge med i sit vægttab og se hvordan det udvikler sig over tid.

Pas nu på når du skal på slankekur at du også får de rette kosttilskud til din kur. Det nytter ikke at du bliver mere usund af at være på slankekur.