Sundhed for eleverne

Det er tankevækkende resultater, der er kommet ud af en måling, vi gennem de seneste tre år har gennemført på den efterskole, hvor jeg er lærer. Ved skoleårets start har vi bedt alle de nye elever om at lade sig veje, og så har vi omhyggeligt noteret den enkeltes vægt. Vi har også moret os med at lægge tallene for deres vægt sammen, så vi kender den samlede vægt på en hel årgang.

For eksempel var sidste års antal af nye elever på 88, og når vi lagde deres vægte sammen, nåede vi frem til, at årgangen vejede lige godt 6 tons, mere præcist 6.029 kilo.

Ved skoleårets slutning forleden  dag vejede vi igen samtlige elever, og hver enkelt elev fik et stykke papir, der præcist angav udviklingen i deres kropsvægt i løbet af skoleåret.

Men det interessante var, at årgangens samlede vægt var faldet fra de 6.029 kilo til 5.862 kilo, altså et samlet fald på 167 kilo eller lidt under 2 kilo pr. elev. Den udvikling skal ses i sammenhæng med, at eleverne endnu er i en alder, hvor deres krop udvikler sig, så de reelt set burde være blevet lidt tungere i løbet af et år.

Når vi går så meget op i elevernes vægt eller rettere udviklingen i elevernes vægt, hænger det sammen med, at vi er en idrætsefterskole. En ganske stor del af undervisningstiden går med idræt i mange forskellige sportsgrene, og de fleste af eleverne bruger også en del af fritiden til at dyrke sport på skolens forskellige anlæg.

Derfor er der selvfølgelig ikke noget usædvanligt i, at deres kroppe i løbet af et år bliver trimmet, og en del overflødigt fedt bliver omdannet til muskelmasse, mens andet fedt bare bliver brændt væk.

I forbindelse med vejningen ved slutningen af skoleåret snakkede vi med eleverne om det vægttab, de tilsammen havde præsteret. Nogle af dem gav udtryk for, at de blandt det ret store udvalg af efterskoler netop havde valgt en idrætsefterskole, fordi de gerne ville smide nogle få overflødige kilo.

Det skal i den forbindelse understreges, at vi stort set aldrig får en elev, der kan kaldes svært overvægtig. De unge mennesker, der har den slags problemer, vil næppe vælge at tage på en idrætsefterskole, men selv om stort set alle vores elever også før efterskoletiden har dyrket idræt, har nogle af dem altså haft nogle få, overflødige kilo på sidebenene, indtil de kom på vores skole.

Der er flere forskellige forklaringer på, at eleverne, hvoraf de fleste er pænt slanke, når de kommer på skolen, taber i vægt under skoleopholdet. Den altoverskyggende forklaring er selvfølgelig, at de får masser af motion både i og udenfor skoletiden. Men en medvirkende årsag er helt sikkert, at vi på skolen har valgt udelukkende at servere sund og fedtfattig mad for eleverne.

Et andet aspekt, der er vanskeligt at udmåle i tal, er elevernes følelse af velvære. Men vi lærere kan tydeligt mærke det. Veltrænede unge mennesker er mere glade og smilende, og vi kan tydeligt se forskellen på det område fra starten af skoleåret til afslutningen. Og min bekendte fra svømmetiden Max Mardorf bakker helt op om den sag.