Advokat til arbejdsskade?

man in black and white crew neck t-shirt wearing yellow cap

Der er mange mennesker, der får en arbejdsskade. Det kan være skader, der er oparbejdet igennem længere tid. Det kan være arbejdsskader, der sker akut – som følge af en ulykke. Et eksempel på en arbejdsskade, der er fremkommet efter et langt arbejdsliv, kan være en hjerneskade. Det kan, fx at du har arbejdet som rengøringsassistent eller maler i mange år, og har måttet arbejde med kemikalier i rengøringsmidlerne eller malingen. Den slags midler udskiller dampe, som du har indåndet og dermed har de påvirket din hjerne. Du har måske meget svært ved at huske. Der kan også være andre komplikationer – fx med din mobilitet.

Akut arbejdsskade

Et eksempel på en akut arbejdsskade kan være en hjerneskade, der er opstået, fordi du faldt ned fra et stillads. Du vil måske ikke kunne vende tilbage til dit arbejde på fuld tid i de næste mange måneder. Måske mistede du helt din evne til at udføre det arbejde, som du var ansat til. I begge tilfælde burde du have krav på erstatning.

I det første eksempel er der tale om en arbejdsskade, der er oparbejdet over længere tid. Og her kan det sommetider debatteres, om du kan få erstatning efter, at din arbejdsskade er blevet konstateret. Det er nemlig, sådan at vi ved, at nogle erhverv kan være farlige for vores helbred. Vi er derfor nødt til selv at overholde nogle forholdsregler, så vi ikke udsættes for fare. Det kan fx være, at vi skal bære en særlig maske, når vi arbejder med et særligt kemikalie.

Regler for arbejdet

Overholder du ikke reglerne, ja, så er du også selv skyld i, at du har fået en arbejdsskade – derfor tal med en advokat. Og det kan være meget svært at bevise, at du ikke vidste, at du skal bære maske under arbejdet. Du risikerer dermed, at du ikke kan få erstatning.

Er det din situation, så skal du tale med en advokat om det. Der kan stadig være muligheder for, at du kan få erstatning – og advokaten, kan vejlede dig i, hvordan og hvorledes. Det handler om, at din skade skal registreres, beskrives, og eventuelt skal forløbet, du har været igennem, inden skaden opstod. Måske blev du ikke gjort opmærksom på, at et middel indeholdt et farligt kemikalie, og du brugte derfor ikke masken. Under alle omstændigheder skal det bevises, at din arbejdsskade er fremkommet uden, at du har ignoreret regler.

Mange forhold gør sig gældende

I det andet eksempel er der andre forhold, der gør sig gældende. Her er der tale om en ulykke, og din arbejdsgiver har ganske givet en arbejdsulykke forsikring, som vil dække omkostningerne til erstatning efter arbejdsskaden, du er blevet udsat for.

Tingene kan måske synes at være lidt mindre komplicerede i sådan en sag. Men her vil en advokat også være god at have med sig, når du søger om erstatning. Den erstatning, du vil få, vil nemlig blive tildelt alt efter, hvor skadet du er blevet. Der kan være tale om, at du har mistet din arbejdsevne for en tid. Der kan også være tale om, at du får varige mén. Det er arbejdsskadens konsekvenser, der bestemmer erstatningsbeløbet. Og advokaten vil sørge for, at du får den størst mulige erstatning.