Et godt pengeskab

Vi har købt en grund i et parcelhuskvarter, og vi er nu i gang med at bygge et hus. Grunden er på godt 4000 m2, og vi vil gerne bygge huset i to plan. Grunden til det er, at fra det øverste plan vil vi kunne få en vidunderlig udsigt ned over søen. Første plan vil kigge ud til haven, som afgrænses af et hegn, der består af gamle egetræer.

Første plan bliver tegnet til at være kontor for min virksomhed. Andet plan bliver bolig.
Jeg har 4 ansatte, som skal have kontorer, og vi skal også have toilet og køkkenfaciliteter i stueplanet.

Typer af pengeskabe

Jeg har været i færd med at kigge på pengeskabe hos Daneta, fordi arkitekten spurgte mig, om jeg ville have et fritstående eller et indbygget. Det er han nødt til at tage højde for i plantegningerne, så han kan få papirarbejdet og tegningerne færdige, så vi kan få byggetilladelsen.

Det har ikke været en svær opgave for mig at finde et pengeskab, som passer til mit behov. Men jeg har godt nok brugt tid på at beslutte, om det skal være brandsikret eller et indmuret skab. Der er fordele og ulemper ved begge dele.

Den mest iøjefaldende forskel mellem de to typer skabe er, at indmurede skabe som regel er billigere, mens brandsikrede skabe kan blive temmelig dyre.

Men der er andre parametre at tage med i valget af et pengeskab. Nu opbevarer jeg en del værdipapirer og kontanter, og mit forsikringsselskab har gjort mig opmærksom på, at de skal opbevares i et pengeskab. Samtidigt har jeg en del data filer, som også skal opbevares i et sikkert skab. Så jeg er vist henne i den boldgade, hvor jeg skal kigge efter et testet og certificeret pengeskab.

Fastboltret

Et eller andet sted har jeg også læst mig til, at forsikringsselskaberne som regel anbefaler, at pengeskabet skal være fastboltret til en væg.

Lige nu har jeg kig på et godkendt pengeskab. Det er betegnet som godkendt i sikringsklassen rød, efter et klassificeringssystem, der kaldes for Skafor. Skafor er vist en ældre betegnelse for, hvor længe et skab kan modstå varme (ildebrand), før eventuelle papirer selvantænder. Nu regner jeg ikke med, at der vil gå ildebrand i vores nye hus, når det engang er færdigt, men alligevel. Det er da bedre at være på den sikre side. Skabet, jeg kigger på, er også ret stort, og meget tungt.

Klassificering af pengeskabe

Samtidigt er pengeskabet, jeg kigger på klassificeret til at dække tre typer risiko: Indbrudsbeskyttelse, sprængstoffer og brand. Umiddelbart tænker jeg, at den der med sprængstoffer, ikke vil blive relevant. Men alligevel. Tænk nu, hvis der bliver indbrud, mens vi har lukket for sommerferien? Der er vel en grund til, at jeg får den oplysning, at skabet er certificeret til at dække også sprængstoffer.

Nej, jeg tænker ikke, at Olsenbanden kommer forbi med dynamit og den slags. Men jeg er ikke fri for at tænke, at vores verden er blevet mere voldelig, og midlerne, der bliver brugt, fx i bandekrige, er mere ekstreme. Så hvorfor ikke også sprængstoffer. Jeg tror, jeg vælger det dyre skab. Sender en besked til arkitekten, så han kan komme videre med arbejdet for få penge.