Intern viden

Som bestyrelsesmedlem i et aktieselskab er det nødvendigt at holde nøje øje med, hvad der sker i selskabet, også selv om der er tale om et forholdsvis lille selskab med en overskuelig aktiekapital. Det gælder ikke mindst de selskaber, der er noteret på børsen og hvis aktier handles frit, for dem er der særlige krav til.

Det er min bror, der er advokat, naturligvis også ganske klar over, og han sidder i bestyrelsen for et aktieselskab her i byen, hvor der er foregået en del fordækte ting, efter at firmaet for et par år siden fik ny administrerende direktør, som desværre har vist sig at være et broddent kar.

Men direktøren var i en lang periode så snedig, at det lykkedes ham at skjule sine ulovlige transaktioner for bestyrelsen. Han startede med at give sig selv et ulovligt selskabslån uden at orientere bestyrelsen. Det blev et lille års tid senere afsløret af revisionen, men på det tidspunkt havde direktøren betalt lånet tilbage, så både revisionen og bestyrelsen valgte at vende det blinde øje til.

Senere viste det sig, at direktøren havde brugt det ulovlige lån til at købe aktier i selskabet på et tidspunkt, da han vidste, at aktien var stærkt undervurderet og derfor kunne se frem til pæne stigninger på børsen i den efterfølgende periode. Han havde selv stået bag en gedigen omgang kursmanipulation for at få aktiekursen ned, inden han købte solidt op.

I dag er direktøren selvfølgelig suspenderet, og politiet har rejst sigtelser mod ham for flere typer af økonomisk kriminalitet. Men han sidder ikke fængslet, for politiet vurderer ikke, at han kan genere deres efterforskning.

Både firmaets revisionsfirma og politiets eksperter er nu i fuld gang med at få redt trådene ud. Efterforskningen har blandt andet afsløret, at direktøren ikke var den eneste, der købte solidt op i firmaets aktier, da kursen på aktien var i bund. Det gjorde hans bror også, så det forventes, at direktøren også vil blive sigtet for ulovlig videregivelse af intern viden med det formål, at broderen kunne berige sig i kraft af den viden, han fik.

På en måde er det lidt pudsigt, sagde min bror, der som nævnt sidder i selskabets bestyrelse, for selv om der er begået en række ulovligheder, så har ingen af dem kostet firmaet tab på nogen måde. Det eneste negative ved situationen er faktisk, at revisionsfirmaet selvfølgelig skal have betaling for det ekstra arbejde, det udfører.

Jamen, indvendte jeg, hvis direktøren og hans bror har haft held til at berige sig, må der alt andet lige være nogen, det er gået ud over. Det er der også, forklarede min bror, men ingen har lidt direkte tab. Dem, det er gået ud over, er de ejere af aktier, som solgte dem, da kursen var lav. Hvis de havde beholdt deres aktier, ville de have opnået en gevinst, da kursen begyndte at stige igen. Det er denne gevinst, som nu er havnet i direktørens og hans brors lommer. Så der er ikke tvivl om, at direktøren har begået ulovligheder.

Mangler du gode råd om penge? Tjek denne hjemmeside: https://trygt.dk/gode-raad-om-penge