Spildevand og VVS

De fleste tænker nok primært på smukke vandhaner, formfuldendte håndvaske og fancy-smarte radiatorer, når talen falder på VVS, ikke? Men sagen er, at trods den intensive bombardering med reklamer for alt muligt billigt VVS online, er der en del mere end blot det prangende i selve VVS faget. Det er jo også VVS’ere, der arbejder med at bortskaffe det vand, der kommer ud af vandhanerne og – ikke mindst – skylles ud i toiletterne. Og det er nok knapt så prangende.

Vi skal huske på, at der i husets vægge og under gulvene findes rør og kanaler, der diskret leder rent vand frem til vandhanerne og cisternerne – og der findes kloakeringsmæssige installationer, der bortleder det brugte vand. Her skelnes ofte mellem gråt spildevand og sort spildevand.

Gråt spildevand

Det grå spildevand er det, der kommer fra køkkenvaske og håndvaske samt fra vaskemaskiner og opvaskemaskiner. Det er spildevand, der skal håndteres og renses, og i stort set alle tilfælde ledes det til rensningsanlægget sammen med:

Sort spildevand

Sort spildevand er det, der kommer fra toiletterne. Når du skyller ud i dit Ifö toilet eller hvad du nu har, er der jo af og til mere fast indhold i udskylningen, og det er altså det, der betegnes som sort spildevand.

VVS folk håndterer det hele

Det er VVS folk i samarbejde med kloakfolk, der sikrer, at dit hjems installationer fungerer perfekt og gnidningsløst, så der altid kommer rent vand ud af hanen – og at dit spildevand ledes væk til senere rensning. Derfor er der faktisk god grund til at løfte på hatten for denne verdens VVS installatører, for de gør et vigtigt stykke arbejde.

Som en af mine bekendte – Mikkel Mørch – engang sagde: “Der findes ikke det job, der ikke bør få respekt for dets nytte”. Og det har han jo så evigt ret i!