Bureau med feriehuse

Det er egentlig ikke så tit, jeg hører fra min søster og svoger, der bor på Bornholm, hvor de i en del år har haft en mindre købmandsbutik. Men i går kom der en lang mail fra min søster, hvor hun fortalte, at de havde været nødt til at dreje nøglen i deres købmandsbutik. Omsætningen var ganske enkelt blevet for lille til, at de kunne leve af butikken.

Men i mailen fortalte min  søster også, at hun og hendes mand var slået ind på et lidt andet erhverv, som de har store forhåbninger til. De har ganske enkelt startet et bureau, som de kalder Sommerhusudlejning Bornholm, og som primært skal virke via internettet.

Baggrunden for det valg er, forklarede min søster i mailen, at de i deres købmandsbutik gennem årene har haft mange opslag på butikkens opslagstavle fra ejere af sommerhuse på Bornholm, der henvendte sig til mulige lejere.

Via de opslag har de haft mange forespørgsler fra turister. For eksempel er de ofte blevet spurgt om, hvor det ene eller det andet sommerhus egentlig var beliggende, og om de kendte noget til husets standard. Som er service har de altid svaret, så godt de kunne, så de er ikke uvante med at betjene potentielle lejere af sommerhus.

Nu har de fået en professionel web-designer til at kreere en flot hjemmeside til deres nystartede bureau. De har valgt at ofre en del penge på hjemmesiden, fordi de er overbeviste om, at et godt design og en logisk og klar opbygning af siden fremmer udlejningen.

I de seneste måneder har de haft travlt med at få feriehuse på Bornholm ”i stalden”. De har i det arbejde haft den fordel, at de via deres købmandsbutik gennem mange år har opnået et godt kendskab til, hvem der ejer hvilke huse, ligesom de ved en del om, hvilke huse der overhovedet er til udlejning.

Mange af disse ejere har de haft kontakt med, og lige nu, hvor min søster skrev mailen til mig, har de rundet 100 huse, som de kan have med i deres program. En del af deres kunder – altså udlejere – har valgt at skifte fra andre bureauer, fordi min søster og svoger tilbyder en samlet pakke, hvor de står for udlejning af husene, løbende tilsyn med dem samt for rengøring mellem lejemålene i de tilfælde, hvor udlejeren ikke vil overlade det til dem, husene har været lejet ud til.

De har faktisk valgt selv at stå for rengøringen af husene. De har aftale med flere unge mennesker, som gerne vil tjene en ekstra skilling ved at gøre rent i sommerhusene. Med hensyn til tilsyn og nødvendige småreparationer, så er det min svoger, der selv tager rundt og gør det. Han er praktisk anlagt og kan udføre de fleste håndværksmæssige ting selv.

Dermed bliver det mere kontormæssige arbejde i høj grad overladt til min søster, men det har hun ikke noget problem med, og hun er også ganske ferm til selv at holde bureauets webside opdateret. Nu er det spændende, om de kommer godt gennem deres første højsæson.