Lean virker!

Løbebånd

Nu har vi været ved at indføre Lean i virksomheden i mere end et års tid. Det er gået godt. Vi har nået en masse mål, og vi vil gerne fortsætte. Vi er dog inde i en periode, hvor vi ligesom er gået lidt i stå med at få forbedringer ind på virksomheden. Der er også nogle problemer med, at enkelte af processerne bliver bremset.

Vores Lean person i virksomheden er derfor kommet på et nyt Lean kursus: Det hedder Toyota Kata og handler, så vidt jeg kan forstå om, hvordan man introducerer, at forbedringer kommer ind i den daglige rutine. Sådan noget med, at man spørger på andre måder, end man er vant til, så man ligesom kan ’opdage’ små forbedringer til dagligt.
Sagt på en anden måde: Det handler vist om at få alle i den enkelte proces til at stille sig selv spørgsmålet, om der er noget, der kan forbedres, og hvis man tænker, nej, så lærer man at spørge om, hvorfor kan det ikke blive bedre.

Man lærer altså at få udpeget problemer og muligheder, som eksisterer – og som ikke nødvendigvis er store, uoverkommelige problemer, eller som er muligheder, der er nemme at gennemføre.

Lean kurser med effekt

Der findes mange Lean kurser, som er rigtig spændende. Vi har bl.a. set, at der er nogle problemer med arbejdsprocesserne, når nogle personer er fraværende. Det er ofte ’nøglepersoner», som har en særlig kvalifikation, som processen afhænger af. Når de ikke er der, så går processen i stå. Det forsinker arbejdet. Vi skal med andre ord have dækket svage led i kæden, så arbejdet glider, uanset om en medarbejder er syg eller fraværende af andre årsager.

Vi skal blive bedre til at styre vores kompetencer. Det er et Lean værktøj, som vi har arbejdet en del med, men som vi altså ikke er færdige med endnu.
Lige nu arbejder vi på at få lavet en matrix, så vi kan se problemerne tydeligt. Det er tidskrævende, men vi kan allerede se nu, at der er nogle processer, hvor tingene går godt. Vi skal bare lige finde ud af, om de kan omsættes, så de kan indføres til de processer, hvor tingene ikke går så godt. Samtidigt, så skal vi vist sørge for at få oplært nogle medarbejdere, så de kan træde ind, når nøglepersoner er fraværende. Det vil sikre, at vi står stærkere.

Markedet ændrer sig

Nu er det også sådan, at vores marked ændrer sig. Det betyder, at nogle af processerne, som var glimrende for bare 1 år siden, måske skal omlægges, så effektiviteten stiger igen. Det betyder dog også, at vi gerne vil kunne vende fra at reagere på ændringer, der allerede er sket til at kunne tage aktion på kommende ændringer. Vi vil med andre ord gerne arbejde mere proaktivt.

Det på den anden side kræver, at vi bliver gode til problemanalyse og til at lægge strategier for fremtiden.
Jeg har set, at der findes særlige Lean kurser i problemanalyse og strategilægning. Det, synes jeg, er vanvittigt spændende. Så jeg har spurgt, om jeg kunne få lov til at komme på sådan et kursus på vegne af min afdeling. Vi skal også til at beskæftige os med områder inden for finansiering af rejser ( https://huskdetblaa.dk/rejser-paa-afbetaling/ )